Ruční výroba a prodej originálních šperků a bižuterie  
  <zpět na úvodní stránku  
 
 
<

Obchodní podmínky pro nákupOchrana osobních údajů v internetovém obchodě http://www.sperkydita.hys.cz

1. Prodávající, Dita Fleischlingerová, podnikající jako fyzická osoba, místo podnikání Nad lomem 2636/11, PSČ 62800 Brno-Líšeň, IČO 47876905 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

 • jméno, příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • adresu/sídlo

2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran.
Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 3 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy ( nákupu ), nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

3. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zaslány obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Ditou Fleischlingerovou, tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

5. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese: dita.fle@gmail.com

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,

  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,

  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,

  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,

  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,

  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ ( General Data Protection Regulation - GDPR )

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům k marketingovým či obchodním účelům. Více o zpracování a ochraně osobních údajů, které jsou účinné od 24. 5. 2018 sekci "Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení". 

 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.sperkydita.hys.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující učiněním objednávky stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky Dity Fleischlingerové, podnikající jako fyzická osoba, místo podnikání Nad lomem 2636/11, PSČ 62800 Brno-Líšeň, IČO 47876905 (nejsem plátce DPH ), pro dodávku zboží, vyhlášené prodávajícím. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné, než písemné formě, nemá právní účinky. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které navazují na občanský zákoník a jsou zároveň pro obě strany od 1.1.2013 závazné. Prodávající eviduje své tržby v souladu s ustanoveními zákona o evidenci tržeb.

OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Vybraný výrobek objednejte prostřednictvím e-mailu (uveďte čísla výrobků), vyčkejte zpětné potvrzení objednávky (přijde Vám e-mailem). Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Objednávka je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašlu e-mailem, o odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budu samozřejmě kontaktovat.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit a to e-mailem i bez udání důvodu. Stačí uvést jméno s adresou, e-mail, objednací číslo a cenu objednaného zboží.

OSOBNÍ ODBĚR

Zboží vybrané v internetovém obchodě objednejte prostřednictvím e-mailu (uveďte čísla výrobků), vyčkejte zpětné potvrzení objednávky (přijde Vám e-mailem). Teprve poté je možné telefonicky sjednat osobní odběr zboží v Brně, viz kontakt.

V souvislosti se zavedením EET ( elektrinická evidence tržeb ) pro eshopy, od 1.3.2017, příjímám jen bezhotovostní platby na účet ( číslo účtu sdělím při závazné objednávce ). V případě osobního vyzvednutí objednaného zboží, je nutné za objednané zboží předem zaplatit na účet, až poté je možné zboží osobně v Brně vyzvednout.

DORUČOVÁNÍ ZBOŽÍ, POŠTOVNÉ A BALNÉ

Zboží mohu zaslat, buď jako doporučenou zásilku (po obdržení bezhotovostní platby, předem na účet, který Vám sdělím při závazné objednávce). V tomto případě bude činit poštovné a balné celkem 90,- Kč. Nebo dobírkou (v tomto případě, požaduji zaplatit zálohu ve výši 140,- Kč předem, bezhotovostní platbou na účet, který Vám sdělím při závazné objednávce). Poštovné a balné v tomto případě činí celkem 140,- Kč. Prodávající eviduje své tržby v souladu s ustanoveními zákona o evidenci tržeb. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.

DODACÍ LHŮTA

Dodací lhůta je do 7-mi dnů nejpozději, od připsání platby na účet, není-li sjednána jinak.

PRÁVO KUPUJÍCÍHO ODSTOUPIT OD SMLOUVY

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz, vrácení peněz poštovní poukázkou není možné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty včetně vráceného zboží. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží poškozeno), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu. Ke kupní ceně, která má být kupujícímu vrácena, započte prodávající své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží, peněz.

REKLAMACE A ZÁRUKA

Případné reklamace vyřídím k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Za vady vzniklé přepravcem neručím.

Záruka se nevztahuje na:

a) vady vzniklé běžným používáním

b) byl-li výrobek mechanicky poškozen

c) nesprávným skladováním

 

Postup při reklamaci:

1) informujte mne o reklamaci e-mailem

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na moji adresu

3) do zásilky uveďte důvod reklamace a Vaši adresu (telefon, e-mail)

4) doklad o nabytí reklamovaného zboží.

Vaši reklamaci, případně využití práva na odstoupení od smlouvy, vyřídím co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží.

VÝROBA NA ZAKÁZKU

Při výrobě na zakázku může být původní cena navýšena dle dohody. Před započetím výroby požaduji zaslat zálohu ve výši jedné poloviny konečné ceny zakázky na účet, který bude sdělen po písemném potvrzení smlouvy. Dodací lhůta je v tomto případě dle dohody, nejméně však 21 dní od připsání zálohy na účet. Výrobu na zakázku provádím pouze v měsících leden až březen.

 
<zpět na úvodní stránku  
 
       
„Přátelství je součást lidského štěstí.“ Jan Werich